Veršomat je dalším z projektů zaměřených na poezii ve veřejném prostoru. Je koncipovaný jako altánek skládající se z unikátní konstrukce složené z nádražních válců, na kterých si lidé dřív hledali svůj vlakový spoj. Válce považujeme za součást poetické atmosféry nádraží, která postupně mizí. Chceme jim takto dát nový význam a zapojit je do běžného života města. Jízdní řády jsme nahradili výběrem z čínské lyrické poezie, japonských haiku a jejich českých paralel. 

Autor podoby Veršomatu: Bořivoj Stamberg 
Kurátor básní: Aleš Roleček

Projekt vznikl za podpory Městské části Praha 1.