Poetry Jukebox

Projects: Ondřej Kobza, Jitka Tomsová
collaboration: Michal Šanda, Michal Rataj, Michal Kalivoda, Martin Šeda, Rozalie Pánková